ALEXANDER

HOW I WILL USE MY SUPERPOWER !

Alexander zou dan alle afval van plastiek over de hele wereld ophalen, alles recycleren en mooie meubeltjes van maken.

FOR MY FIRST ACT  ...

Alexander heeft in de velden achter zijn huis zwerfvuil opgeruimd.

Alexander's BeKindAct

Keep reading
More BeKindActs to discover
Placeholder text for benefit 1 Placeholder text for benefit 2 Placeholder text for benefit 2