Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN - TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden en bepalingen (hierna: de "voorwaarden") regelen uw gebruik van de websites van American Outfitters of AO of AO76 (hierna: "American Outfitters", "AO", "wij", en/of "ons") (hierna: onze "site" of "sites") en de aankoop door u van producten en diensten via de site. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst die tussen u en ACTION WEAR IMPORT-EXPORT NV/SA (ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0423.635.721, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Drapstraat 213 door uw gebruik van de site tot stand komt. ACTION WEAR IMPORT-EXPORT NV/SA is bereikbaar op tel. 0032 9 382 80 20 of e-mail customercare@ao76.com.

Gelieve de voorwaarden aandachtig te lezen alvorens bestellingen te plaatsen op de site, en een kopie van de voorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik. Deze voorwaarden zijn alleen beschikbaar in het Engels. Gezien het feit dat wij de voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen, nodigen wij u uit de voorwaarden te lezen en regelmatig terug te komen. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging van de voorwaarden, dient u het gebruik van de site onmiddellijk te staken. Wijzigingen in de voorwaarden hebben geen invloed op bestellingen die in het verleden zijn geplaatst.

REGISTRATIE - ACCOUNT

Om producten en diensten via de site te kopen en/of gebruik te maken van sommige van de diensten die u op de site ter beschikking worden gesteld, moet u zich registreren. Wanneer u zich registreert, bent u verplicht om informatie over uzelf te verstrekken die juist, nauwkeurig, actueel en volledig is. Als uw registratiegegevens veranderen, kunt u ons dat laten weten op het volgende e-mailadres: customercare@ao76.com of uw account via de site bijwerken. Om geldig te registreren, moet u meerderjarig zijn in het land waar u verblijft en volledige rechtsbevoegdheid bezitten.

Registratie opent een account op uw naam. Het wachtwoord van uw account moet uniek zijn en veilig worden bewaard. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke inbreuk op de veiligheid of elk ongeoorloofd gebruik van uw account, met dien verstande dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van ongeoorloofd gebruik van uw account. Uw persoonlijke gegevens zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid, beschikbaar onder de rubriek "Privacy" hieronder.

AANKOPEN

Om aankopen te doen op de site wordt u gevraagd betalingsgegevens te verstrekken. U garandeert dat deze gegevens geldig en correct zijn en u bevestigt dat u de persoon bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factureringsgegevens.

Om aankopen te kunnen doen, dient u gebruik te maken van een credit card of debit card uitgegeven door een voor ons aanvaardbare bank en ons te machtigen om een bedrag of bedragen ten laste van uw credit card of debit card te brengen ter hoogte van de totale prijs van de door u gekochte producten. Wij behouden ons het recht voor om meerdere hoeveelheden van een product dat naar u of uw adres wordt verzonden te beperken/beperken.

Door producten te kopen, geeft u ons toestemming om kredietcontroles uit te voeren en informatie over u door te sturen naar of te verkrijgen van derden, zoals kredietrapporten, om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard of bankpas te valideren, een initiële creditcard- of bankpasautorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties te autoriseren.

Bovendien stemt u ermee in dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om passende fraudebestrijdingscontroles uit te voeren en dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens bekendmaken aan een kredietinformatie- of fraudepreventiebureau, dat deze informatie kan bewaren.

BESTELLINGEN

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, en producten in uw winkelwagen zijn niet gereserveerd en kunnen worden gekocht door andere gebruikers van de site. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk en u hebt geen verhaal indien een besteld product niet meer beschikbaar is. In dat geval brengen wij u op de hoogte van de onbeschikbaarheid en krijgt u het bedrag dat wij niet kunnen verzenden, terugbetaald. 

Zodra uw bestelling is geplaatst, ontvangt u een e-mail met de details daarvan, waaronder de besteldatum, de bestelde producten, de totale prijs (inclusief de kosten voor het verzenden van de producten), en het afleveradres. Deze e-mail is geen aanvaarding van uw bestelling. Aanvaarding van uw bestelling vindt plaats wanneer wij u een e-mail sturen om te bevestigen dat de producten zijn verzonden.

Wij behouden ons het recht voor uw bestelling niet te accepteren als, bijvoorbeeld, verzendbeperkingen de verzending van een bepaald product verbieden, wij geen toestemming voor betaling kunnen krijgen, of als het product niet op voorraad is of uit de handel wordt genomen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij als gevolg van onze weigering om een bestelling te accepteren.

PRIJZEN

Alle prijzen op de site zijn in euro's en zijn, indien van toepassing, inclusief BTW tegen het geldende tarief. Alle prijzen en aanbiedingen blijven geldig zoals ze van tijd tot tijd worden geadverteerd. Behalve in geval van vergissing houden wij ons aan de prijs van een product die op de site wordt weergegeven op het moment dat u uw bestelling plaatst.

Verzendkosten en eventuele extra invoerrechten of belastingkosten zijn voor uw rekening en zijn niet inbegrepen in de prijs van een product die op de site wordt weergegeven.  Wat de verzendingskosten betreft, deze variëren in functie van het type en de hoeveelheid van de aangekochte producten, en de gekozen leveringswijze. U kunt het bedrag van deze kosten raadplegen op de site tijdens het bestelproces. Wat de invoerrechten of belastingen betreft, raden wij u aan contact op te nemen met uw lokale douaneautoriteiten om de eventuele kosten van invoerrechten of belastingen te bepalen voordat u de producten koopt.

Als uw credit- of debitcard niet in euro's is uitgedrukt, wordt de uiteindelijke prijs berekend op basis van de geldende wisselkoers op de dag dat uw kaartuitgever de transactie verwerkt.

BETALING

Betaling kan geschieden via de op de site geadverteerde methoden. De betaling zal van uw rekening worden afgeschreven op het moment dat wij uw bestelling hebben aanvaard. U bevestigt dat de credit- of debitcard die wordt gebruikt de uwe is of dat u specifiek door de eigenaar van de credit- of debitcard bent geautoriseerd om deze te gebruiken. Alle houders van credit- of debitcards zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de uitgever van de kaart.

Wij doen ons best om onze site veilig te maken. Alle krediet- of debetkaarttransacties op deze site worden verwerkt met behulp van Ogone. Wij slaan uw krediet- of debetkaartgegevens veilig op onze systemen op. Deze gegevens worden gecodeerd en alleen gebruikt om kaarttransacties te verwerken die u hebt geïnitieerd.

Verder nemen wij redelijke maatregelen om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden. Echter, tenzij een dergelijke ongeoorloofde toegang te wijten is aan onze nalatigheid, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als een derde partij ongeoorloofde toegang verkrijgt tot gegevens die u verstrekt bij het openen van of het bestellen op de site.

LEVERING

Wij verzekeren elk product tijdens de verzending, en dit tot het op uw leveringsadres is afgeleverd. Bij levering, vereisen wij een handtekening voor alle geleverde producten. Daarna gaat de verantwoordelijkheid voor de gekochte producten op u over. Indien u levering heeft gevraagd aan een ontvanger die u niet bent, aanvaardt u dat de handtekening van de ontvanger het bewijs is van levering door ons, en gaat de verantwoordelijkheid op dezelfde manier over.

Bij aflevering dient u de producten te controleren, en ons binnen twee maanden na aflevering van de producten op de hoogte te stellen van eventuele zichtbare gebreken of tekorten.

Wij streven ernaar alle bestellingen binnen 48 uur te verzenden, of 72 uur tijdens de uitverkoop periodes. Bij verzending ontvangt u het trackingnummer. Levertijden zijn slechts een richtlijn en gaan in op de datum van verzending. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door derden, zoals douaneautoriteiten.

RETOURZENDINGEN EN OMRUILINGEN

U hebt het recht om uw aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen te annuleren op grond van de bepalingen inzake op afstand gesloten overeenkomsten van het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013. Indien u echter besluit om van uw aankoop af te zien onder deze bepalingen, zijn de kosten voor het verzenden van eventuele producten naar ons voor uw rekening / zullen deze aan u in rekening worden gebracht.

Om uw aankoop te annuleren onder deze bepalingen (1) dient u ons hiervan op de hoogte te brengen binnen 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de producten, (2) dienen de producten ongebruikt, niet beschadigd, niet bevuild en in hun originele verpakking te zitten, (3) dienen alle labels en etiketten nog aan de producten bevestigd te zijn (waar voorzien, dienen authenticiteitskaarten, stofzakken en lederen labels bij de retourzending gevoegd te worden), en (4) dient u de producten naar ons terug te sturen.

Kennisgeving van annulering van de aankoop kan worden gedaan via het formulier onderaan deze voorwaarden, of via een ondubbelzinnige verklaring gericht aan customercare@ao76.com of een van de hierboven vermelde contactmiddelen. Vanaf de dag waarop u ons uw beslissing tot herroeping meedeelt, hebt u 14 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen. De producten moeten naar ons worden teruggestuurd op het volgende adres ACTION WEAR IMPORT-EXPORT NV/SA, Drapstraat 23, 9810 Nazareth, België.

Gezien het feit dat u verplicht bent om redelijkerwijs zorg te dragen voor de producten en dat u aansprakelijk bent voor eventuele schade aan de producten, raden wij u aan om bewijs te verkrijgen van het terugsturen van de producten naar ons en om de retourzending te verzekeren. Als wij de geannuleerde bestelling niet terug ontvangen, zullen wij deze op uw kosten bij u laten ophalen.

Wij zullen u de reeds door u betaalde bedragen terugbetalen voor elke aankoop die onder de bovenstaande voorwaarden wordt geannuleerd. De oorspronkelijke verzendkosten van de bestelling (basisverzendtarief) zullen worden terugbetaald. Als u voor specifieke verzending hebt gekozen, worden deze extra kosten niet terugbetaald. De kosten voor het terugsturen van de producten naar ons, worden niet terugbetaald. Restituties worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bericht van annulering van de aankoop uitbetaald.

DEFECTE PRODUCTEN

U geniet van een wettelijke garantie voor elk gebrek in de door u aangekochte producten indien dit zich voordoet binnen de twee jaar na levering. Producten worden als defect beschouwd wanneer zij beschadigd worden ontvangen of wanneer zich binnen zes maanden na aankoop een fabricagefout voordoet.  Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gebreken aan een product die zich meer dan twee jaar na levering van het product voordoen. Producten die beschadigd zijn ten gevolge van normale slijtage of door uw toedoen worden niet beschouwd als defect of gebrekkig.

U moet ons uiterlijk binnen twee maanden na de dag waarop u het gebrek hebt ontdekt schriftelijk op de hoogte stellen van uw voornemen om een beroep te doen op de wettelijke garantie.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren van onze producten die op onze site verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.  Aangezien computermonitoren variëren, kunnen wij echter niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw monitor volledig overeenkomt met de werkelijke kleur. Bijgevolg, als de weergave van een kleur op uw monitor niet volledig overeenkomt met de werkelijke kleur, zal dit niet worden beschouwd als een defect aan de producten.

Als u een defect product wilt ruilen in plaats van uw geld terug te krijgen, let er dan op dat we het alleen kunnen vervangen voor hetzelfde product in dezelfde maat, en dit alleen als een dergelijk vervangend product beschikbaar is. Indien mogelijk, bieden wij aan om defecte producten te repareren. Als het niet kan worden gerepareerd of als hetzelfde product niet beschikbaar is, hebt u recht op terugbetaling.
Niets in dit artikel is bedoeld om afbreuk te doen aan de rechten die u zou kunnen hebben op grond van de relevante bepalingen inzake de verkoop van consumptiegoederen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DE INHOUD ERVAN

Uw gebruik van de site en de inhoud ervan verleent u geen rechten met betrekking tot auteursrechten, modellen, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten en materiële rechten met betrekking tot de site en de inhoud ervan, met inbegrip van grafische voorstellingen, foto's, afbeeldingen, geluiden, muziek, video, audio, tekst, de software van ACTION WEAR IMPORT-EXPORT NV/SA, en alle HTML- en andere code op deze site. Al deze inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten. U mag de site en de inhoud ervan alleen gebruiken op de wijze die uitdrukkelijk door ons is toegestaan. Elke ongeoorloofde reproductie of herdistributie van de site en zijn inhoud is verboden en kan leiden tot civielrechtelijke sancties en strafrechtelijke sancties.

Wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en volledig is, maar kunnen dit niet garanderen. Wij garanderen niet dat de site of de inhoud foutloos is of dat deze site, de inhoud of de server die deze ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat u up-to-date anti-virus software heeft geïnstalleerd.

Deze site is uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen software, producten, diensten of andere inhoud van deze site kopiëren, verspreiden, wijzigen, verzenden, uitvoeren, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen, verkopen of anderszins commercieel exploiteren. U mag deze site of de inhoud ervan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, ook niet voor reclame of het genereren van reclame-inkomsten op uw eigen site.

U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze site. Indien wij vaststellen dat u zich schuldig hebt gemaakt aan verboden activiteiten, geen respect hebt getoond voor andere gebruikers, of anderszins de voorwaarden hebt geschonden, kunnen wij u de toegang tot deze site ontzeggen.

Wij kunnen op deze site links plaatsen naar andere websites of bronnen die door derden worden beheerd. Wij hebben niet alle aan deze site gekoppelde sites gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van andere websites of bronnen die door derden worden beheerd, noch zijn wij verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of bronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke websites, inclusief (zonder beperking) enige reclame, producten of andere materialen of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen, noch voor enige schade, verlies of misdrijf veroorzaakt door, of in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud of producten of diensten beschikbaar op dergelijke websites of bronnen.

AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij in geval van overlijden of persoonlijk letsel of in geval van ernstige of opzettelijke fout van ons of onze werknemers en agenten, zullen wij:
- Niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, winstderving.
- Alleen aansprakelijk zijn voor verliezen tot de totale waarde van de gekochte producten.
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van een van onze verplichtingen onder de voorwaarden indien een dergelijke tekortkoming te wijten is aan gebeurtenissen buiten onze controle.

PRIVACY

Wanneer u de site gebruikt of aankopen doet op de site, wordt u gevraagd persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ACTION WEAR IMPORT-EXPORT NV/SA (Drapstraat 23, 9810 Nazareth) verzameld en verwerkt om u de diensten en/of producten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd. ACTION WEAR IMPORT-EXPORT NV/SA zal uw persoonsgegevens niet aan derden meedelen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en indien nodig te laten verbeteren of verwijderen. Daartoe nodigen wij u uit om uw account te raadplegen en de gewenste wijziging of schrapping door te geven via de knop "bewerken". Wij zullen uw gegevens zo spoedig mogelijk wijzigen op basis van uw verzoek en de informatie die u ons verstrekt. Indien u informatie wenst te ontvangen over onze producten en diensten, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.

COOKIES

ACTION WEAR IMPORT-EXPORT NV/SA gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, in overeenstemming met dit cookiebeleid. Dit beleid is bedoeld om u informatie te geven over cookies en hoe we ze op onze sites gebruiken. Aangezien deze cookies louter functioneel zijn, is toestemming niet vereist.

Toepasselijkheid

Dit cookiebeleid is van toepassing op de volgende website: http://ao1976.com/ en http://ao76.com.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de site bezoekt. Het stelt de website in staat om uw acties en voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode te onthouden, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkomt op de site of van de ene pagina naar de andere bladert. Een cookie bevat een uniek nummer of unieke waarde en bevat geen persoonlijke gegevens.

Hoe kunt u cookies beheren?

U kunt cookies naar eigen wens beheren en/of verwijderen - zie aboutcookies.org voor meer informatie. U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer staan en u kunt de meeste browsers zo instellen dat ze niet meer worden geplaatst. Als u dit doet, kan het echter gebeuren dat u sommige voorkeuren handmatig moet aanpassen telkens als u een site bezoekt en dat sommige diensten en functionaliteiten niet werken.

COOKIES OVERZICHT

Naam Domein Functie Geldig
Strikt noodzakelijk
SESS... ao1976.com
ao76.com
Hiermee kan de site een anoniem gebruikers-id bijhouden om unieke gebruikers binnen een sessie te volgen zonder dat ze inloggen of zich op een andere manier identificeren. 10 weken
Performance
_ga ao1976.com
ao76.com
Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een client-identificatie. Het wordt opgenomen in elke pagina-aanvraag op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site. 2 jaar
_gat ao1976.com
ao76.com
Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te beperken - het beperken van het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer. Het vervalt na 10 minuten.  10 minuten
has_js ao1976.com
ao76.com
Traceert of uw browser Javascript ondersteunt. 30 seconden

Als u vragen heeft met betrekking tot cookies, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: customercare@ao76.com

GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Geen falen of vertraging van onze kant in het uitoefenen van enig recht hieronder werkt als een verklaring van afstand van, of doet afbreuk aan, een dergelijk recht. Daarom, als u de voorwaarden schendt en wij geen actie tegen u ondernemen, zullen wij nog steeds gerechtigd zijn om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u de voorwaarden schendt.

VERVALBAARHEID

Een bepaling van de voorwaarden die verboden, onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, heeft geen invloed op de geldigheid en/of wettigheid en/of afdwingbaarheid van een andere bepaling van de voorwaarden.

De partijen zullen te goeder trouw onderhandelen om de verboden, onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een wettelijke, geldige en afdwingbare bepaling die zo goed mogelijk de rechten en plichten uit de te vervangen bepaling weergeeft.

TOEPASSELIJK RECHT

De voorwaarden en de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van producten via de site zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de relevante wetten van België. De rechtbanken van België zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de voorwaarden en de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van producten via de site.

Placeholder text for benefit 1 Placeholder text for benefit 2 Placeholder text for benefit 2