Privacybeleid

Het beschermen van jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven we in dit privacybeleid welke persoonlijke informatie we van jou en je ouders verzamelen wanneer je je inschrijft om lid te worden van BeKindCrew en hoe we die informatie gebruiken.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op informatie die we verzamelen wanneer je je inschrijft voor de BeKindCrew. Door je als BeKindCrew-lid in te schrijven, bevestig je (of je ouder) dit privacybeleid te hebben gelezen en begrepen.

Details over andere informatie die we verzamelen via onze website, webshop of via social media kun je vinden in ons algemeen privacybeleid.

1. Wie zijn wij?

AO76 is verantwoordelijk voor het verzamelen en opslaan van de persoonlijke informatie die je ons geeft door jein te schrijven als BeKindCrew-lid.  AO76 treedt op als een zogenaamde "gegevensbeheerder". 

Als jecontact wil opnemen met AO76, kan je dat doen via de volgende gegevens:

ACTION WEAR IMPORT-EXPORT NV/SA
Maatschappelijke zetel: Drapstraat 21 9810 Nazareth, België
Ondernemingsnummer: 0423.635.721
Tel.: 0032 9 382 80 20
E-mail: customercare@ao76.com

2. Welke informatie verzamelen we?

Wanneer u zich inschrijft voor de BeKindCrew, verzamelt AO76 de volgende informatie over u:

  • Je voornaam;
  • Je achternaam;
  • Je geboortedatum;
  • Je adres;
  • Je e-mail adres.

Om jeals BeKindCrew-lid te kunnen registreren, dien je ons alle informatie te verstrekken die in het registratieformulier wordt gevraagd. Zonder deze informatie kunnen wij jou niet registreren. 

We verzamelen je verjaardag om te controleren of je 13 jaar of ouder bent wanneer je je registreert (en misschien ook om je wat leuke verjaardagswensen te sturen). Als je 13 jaar of ouder bent kun je je zelf registreren bij de BeKindCrew. Als je jonger bent dan 13 jaar, moet een van je ouders toestemming voor je geven. Als je jonger bent dan 13 jaar, zullen we je daarom ook vragen om het e-mailadres van een van je ouders, zodat we hem/haar een e-mail kunnen sturen om te vragen of hij/zij je registratie wil bevestigen. Pas als wij deze bevestiging hebben ontvangen, kan jouw registratie bij BeKindCrew worden afgerond.

Wij verzamelen ook foto's en video's van jouw BeKindAct die je ons toestuurt. Als dergelijke foto's herkenbare beelden van u en/of andere personen bevatten, kunnen deze foto's persoonlijke informatie over u of de andere personen bevatten die moet worden beschermd.  Je foto's en video's kunnen worden gepubliceerd via onze website en/of onze instagram (AO76_fashion). Houd er rekening mee alleen foto's en video's met ons te delen als jij en de andere personen op de foto of video hiermee akkoord zijn.

3. Waar gebruiken we de informatie voor?

We gebruiken jouw informatie alleen om:

  • Jouw BeKindActs te delen met andere BeKindCrew leden
  • Je met andere BeKindCrew-leden in contact te brengen
  • Je jouw BeKindCrewCard te sturen

Als jij (of je ouder) ons daar toestemming voor heeft gegeven, kunnen we je ook e-mails sturen om je op de hoogte te houden van of uit te nodigen voor onze activiteiten, evenementen en uitdagingen.  Wanneer je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd afmelden via de afmeldknop in de e-mail. Daarnaast kan je je ook altijd uitschrijven door een e-mail te sturen naar het volgende adres: gaspard@ao76.com.

4. Delen wij jouw gegevens met iemand anders?

AO76 kan je persoonsgegevens delen met bedrijven die zij gebruikt om haar te helpen haar bedrijf uit te voeren (bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat haar website correct functioneert). Dergelijke bedrijven kunnen toegang hebben tot jouw persoonlijke informatie, maar we zullen passende maatregelen nemen om te voorkomen dat ze misbruik maken van dergelijke informatie door hen te verplichten een contract met ons te ondertekenen.   

Voor het overige zal AO76 uw persoonsgegevens met niemand anders delen, tenzij wij daartoe verplicht zouden zijn op grond van de wet of een bevel van de overheid. 

In principe worden uw persoonsgegevens niet naar het buitenland doorgegeven, maar mocht dit in de toekomst om een of andere reden toch nodig zijn, dan zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens te allen tijde op een vergelijkbare manier worden beschermd als wij dat zouden doen, zoals de wet van ons verlangt.

5. Hoe slaan wij uw informatie op?

Jouw gegevens worden op een veilige manier opgeslagen om te voorkomen dat ze verloren gaan, worden gestolen of toegankelijk zijn voor onbevoegden. 

Wij zullen jouw informatie niet voor altijd bewaren en zullen deze verwijderen na 5 jaar volgend op je registratie bij de BeKindCrew.

6. Wat kun je ons vragen over je gegevens?

Jij (of je ouder als je jonger bent dan 13 jaar of als je je ouder daarvoor toestemming hebt gegeven) kunt ons altijd vragen om meer informatie over de manier waarop wij je gegevens, foto's en video's verzamelen en opslaan. Je kunt ons ook vragen om deze informatie te corrigeren of te verwijderen. Daartoe kan je ons een e-mail sturen op het volgende adres: gaspard@ao76.com.

7. Heb je een klacht?

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw informatie verzamelen of opslaan, kan je ons dat laten weten via gaspard@ao76.com.

Je kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen), via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

8. Heb je nog vragen voor ons?

Voor verdere informatie kan je ons altijd bereiken via customercare@ao76.com

9. Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld als de wet ons daartoe verplicht. Je kan de laatste versie van dit privacybeleid altijd vinden op onze website.

Placeholder text for benefit 1 Placeholder text for benefit 2 Placeholder text for benefit 2